הבית > חדשות > תוכן

שלושה עקרונות של הפריה בסתיו

Oct 23, 20171, היישום של דשן הבסיס בסתיו צריך לקחת מיד לאחר הפרי הקציר. זנים התבגרות מוקדמת נקצרים לאחר הקציר פירות, זנים מאוחר התבגרות ניתן לקצור לפני הקציר הפרי. לא יאוחר מחודש לפני שיישאו עצי הפרי.


2, הפריה סתיו צריך להיות דשן אורגני מבוסס, תוספת דשן אורגני, כך אדמה ולתמוך שילוב של משלים איטי ומהיר.


3, דשנים פוריות פורמולציה, לא צריך להשתמש יותר מדי חנקן חנקן מהיר, או בקלות להוביל יורה בחורף. במקביל, צריך להיות ממוקד לשימוש רציונלי של יסודות קורט.